به سادگی رجیستر خود را پس از کلیک کردن بر روی هر یک از متون مرتبط بالا وارد کنید و ما نقل مکان از مکانیک در منطقه شما دریافت خواهید کرد. مفتول بر حرفه ای تا زمانی که من به کار بر روی سخت افزار تغییر نکردم، متوجه شدم که کارهای پیچیده در ساخت یک محصول سخت افزاری - به ویژه سخت افزار نرم افزاری و جامع تولید شده. سخت افزار مجتمع در شرکت های فن آوری دره سیلیکون رایج نیست. در حالی که تجربه من به میدان محدود است، چندین تفاوت کلیدی در انتقال از نرم افزار به سخت افزار مشاهده کردم. قیچی باغبانی کمان اره دستگاه جوش برش